Boldogítók

Legyél te is önkéntes!

Tatabánya és térsége - Boldogítók néven - egy formális, több pillérre támaszkodó, öntevékeny, fenntartható önkéntes bázissal bővül, amelyet a Peron Music Alapítvány indított útjára 2017. április 1-jével.

A projekt 2020. április 1-én fejeződött be.

A bázis kiépítésére, megszervezésére, működtetésére, fejlesztésére és koordinálására a Peron Music Alapítvány 18.310.350 Ft-ot nyert EFOP-1.3.5-16-2016-00481 számú projektje keretében. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogatás intenzitása a projekt összköltségének 100 %-a.

"Az önkéntesség önként, szabad elhatározásból végzett, nem kötelező jellegű tevékenységi forma, így nem sorolható ide bármilyen kötelező jellegű közösségi munka (pl.: mint például az érettségit megelőző kötelező közösségi munka). Az önkéntes tevékenység szabadidőben, szabadon választott tevékenység és tipikusan szabadidős aktivitások esetében valósul meg (sport, játék, szórakozás, művészet, reklám stb.), így egyszerre szolgálják a résztvevők ön- és mások érdekeit, javait, értelmet adva cselekvésüknek." (Kaplan, M., 1975).

"Boldogítók" projektünkben egy olyan, a pozitív pszichológia értékeire támaszkodó közösség létrehozását, működtetését tervezzük, mely önkéntes alapon szerveződő, önfenntartó műhelycsoportok (média, kultúra, sport, psziché, zöldek) létrehozásával önmagunk és mások segítésére irányul. Feladatául a helyi és térségi igényekre választ adó, segítő, önkéntes programok, akciók megvalósítását tűzte ki a helyi és kistérségi településekkel, civil szervezetekkel és intézményekkel együttműködve.

A projekt szakmai vezetője Pap Tibor, az alapítvány elnöke, az önkéntes-koordinátori feladatokat Csalai Judit látja el. Célunk, hogy egy helyzetelemzést és kutatást követően, workshopok, disputák, fórumok keretében, a fiatalokkal közösen létrehozzuk azt az önkéntes csapatot, akik később működtetni fogják a tematikus műhelyeket, és tovább viszik az önkéntesség ügyét. Célunk, az önkéntesség boldogító érzésének átadása.
Várunk csapatunkba! Legyél te is önkéntes!

További információ

Csalai Judit
önkéntes-koordinátor
+36 30 969 5747
csalai.judit@peronmusic.hu

Pap Tibor
szakmai vezető
+36 20 437 8012
tibor.pap@peronmusic.hu